Болно грло

Д-р Климентина Грунческа пишува за симптоми и терапија на болно грло како и за разликата помеѓу вирусна и…

Вертиго во рана пролет

Причина за вертиго – чувство на вртење и губење на рамнотежа може да бидат и алергиитеВертиго се дефинира како чувство на вртење и губење на…