7-april-svetski-den-na-zdravjeto-2_image
Споделете со пријателите!

Најмалку половина од светското население сè уште нема целосна покриеност на основните здравствени услуги.
Универзална здравствена покриеност е основната цел на Светската здравствена организација. Клучот за постигнување на истата е осигурување дека секој во светот може да ја добие здравствената грижа која му е потребна секогаш кога му е потребна.

Напредокот кон постигнување на оваа цел е забележан во земјите во сите региони во светот. Сепак милиони луѓе сè уште немаат пристап до основна здравствена заштита и услуги. Милиони други се принудени да избираат помеѓу здравствената заштита и другите дневни трошоци, како што се обезбедување на храна, облека, дури и дом.

Заради овие причини, овогодишата тема на Светскиот ден на здравјето којшто секоја година се одбележува на 7 април, се фокусира на универзалната здравствена покриеност.

Факти за состојбата на универзалната здравствена покриеност

  • Најмалку половина од светското население сè уште нема целосна покриеност на основните здравствени услуги;
  • Околу 100 милиони луѓе сè уште се соочуваат со екстремна сиромаштија (живеат со 1,90 долари или помалку на ден), бидејќи мора да плаќаат за здравствена заштита;
  • Над 800 милиони луѓе (речиси 12% од светското население) потрошиле најмалку 10% од своите буџети за домаќинствата да плаќаат за здравствена заштита;
  • Сите земји-членки на ОН се согласија да се обидат да постигнат универзална здравствена покриеност до 2030 година, како дел од целите за одржлив развој.

Цели на Светски ден на здравјето 2019

Кампањата има за цел да им помогне на луѓето подобро да разберат што подразбира универзалната здравсвена покриеност, односно какви услуги и поддршка треба да бидат достапни и каде. Визуелниот материјал за кампањата е подготвен од СЗО со цел да ги поттикне луѓето кои имаат пристап до квалитетна и прифатлива здравствена заштита да разберат како живеат луѓето коишто немаат пристап до истата здравствена заштита и да ги натера да се залагаат за еднаков пристап до здравствена грижа за секого и секаде.

Оваа година здравствените работници на овој ден, исто така, ќе имаат важна улога во кампањата, помагајќи им на оние коишто донесуваат одлуки за здравјето да препознаат што им е потребно на луѓето во однос на грижата, особено на нивото на примарна здравствена заштита.

Кампањата, исто така, претставува можност за министрите за здравство и за другите владини претставници да се посветат на преземање активности за пополнување на празнините во универзалната здравствена покриеност во нивните земји, како и да го истакнат напредокот што е веќе направен.

Прочитајте:  Секс после менопауза

Дополнително, по повод Светскиот ден на здравјето, од СЗО се очекува да го објават годишниот извештај на Светската здравствена статистика. Извештајот ќе вклучува информации за здравствените трендови во специфични области, како што се здравјето на новороденчиња и деца, ментално здравје и еколошки ризици, како и податоци за универзалната здравствена покриеност и здравствени системи.


Споделете со пријателите!