Препораки за населението за заштита од штетни здравствени ефекти од топлотни бранови

Акутни ефекти како резултат на изложеност на високи температури, како што се сончаница, топлотен удар, топлотни грчеви, функционални нарушувања на централниот нервен систем и други…