kako-se-odnesuvaat-horoskopskite-znaci-vo-epidemija_image
Споделете со пријателите!

Повеке од една година откако генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 14.975 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со намалување од 17,6% во однос на минатата недела. Регистрирани сe 2.076 нови позитивни случаи од 34 градови во државата со намалување од 39,7% во однос на минатата недела. Процентот на позитивност се движи од 9,6% до 17,7%, просечно 13,1%. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=857; 41,5%), со неделна инциденца – 138,8/100.000.

Највисока неделна инциденца од 211,0/100.000 е регистрирана во Виница.

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст над 60 (n=781, 37,6%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од 50-59 (n=349; 16,8%), 40-49 (n=333; 16,0%), 30-39  (n=323; 15,6%) и 20-29 (n=172; 8,3%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=33; 1,6%) и 10-19 години (n=85; 4,1%). Се забележува намалување на бројот на заболени кај сите возрасни групи, со најголемо процентуално намалување кај возрасната група од 50-59 години (45,5%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 1.152 (55,5%) лица од женски и 924 (44,5%) од машки пол.

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, со статус „оздравени“ се стекнале 4.012 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување, со намалување од 34,5% во споредба со минатата недела.

Пријавени се 167 смртни случаи од 22 градови, 20,9% помалку во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 150 лицa биле над 60 години, 15 лица на возраст од 50-59 години и по едно лице од возрасните групи од 30-39 и 40-49 години.

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 02.05.2021, пријавени се вкупно 152.747 случаи на COVID-19 (I=7382,0/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Прилеп, Куманово, Тетово, Битола и Велес, додека највисок морталитет се регистрира во Прилеп, Охрид, Кавадарци и Крушево. Највисок леталитет се регистрира во Крушево, Струга и Радовиш (Табела 1).

Прочитајте:  Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2015/2016
до 10та недела

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 25.04.2021:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 146.067.511 (5.695.277 во последни 7 дена, 8% повеќе во споредба со претходна недела).
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 3.092.497 (87.826 во последни 7 дена, 5% повеќе во споредба со претходна недела).

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 60.951.004 (1.400.004 во последни 7 дена, 8% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 1.481.266 (36.530 во последни 7 дена, 7% помалку во споредба со претходна недела)

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 50.714.995 (1.466.680 во последни 7 дена, 12% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 1.061.218 (25.341 во последни 7 дена, 5% помалку во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 19.965.648 (2.269.114 во последни 7 дена, 49% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 248.958 (17.126 во последни 7 дена, 81% повеќе во споредба со претходна недела)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 8.822.942 (378.248 во последни 7 дена, 2% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 176.950 (6.370 во последни 7 дена, 17% повеќе во споредба со претходна недела)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 3.274.714 (49.453 во последни 7 дена, 9% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 81.870 (1.155 во последни 7 дена, 1% помалку во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 2.337.462 (131.777 во последни 7 дена, 3% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 36.222 (1304 во последни 7 дена, 10% помалку во споредба со претходна недела)…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!