misteriozna-bolest-se-rashiri-niz-kina-ushte-tri-drugi-aziski-zemji_image
Споделете со пријателите!

Повеке од една година откако генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 15.781 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со зголемување од 5,4% во однос на минатата недела. Регистрирани сe 1.304 нови позитивни случаи од 33 градови во државата со намалување од 37,2% во однос на минатата недела. Процентот на позитивност се движи од 2,5% до 12,2%, просечно 7,5%. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=482; 37,0%), со неделна инциденца – 78,0/100.000.

Највисока неделна инциденца од 169,9/100.000 е регистрирана во Виница.

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст над 60 (n=508, 39,0%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од 40-49 (n=227; 17,4%), 50-59 (n=208; 16,0%), 30-39  (n=176; 13,5%) и 20-29 (n=106; 8,1%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=26; 2,0%) и 10-19 години (n=53; 4,1%). Се забележува намалување на бројот на заболени кај сите возрасни групи, со најголемо процентуално намалување кај лицата до 39 години (41,1%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 692 (53,1%) лица од женски и 612 (56,9%) од машки пол.

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, со статус „оздравени“ се стекнале 4.502 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување, со зголемување од 12,2% во споредба со минатата недела.

Пријавени се 105 смртни случаи од 21 град, 37,1% помалку во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 91 лице биле над 60 години, 6 лица на возраст од 50-59 години, 5 лица на возраст од 40-49 години, 2 лица на возраст од 30-39 години и едно лице на возраст од 20-29 години.

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 09.05.2021, пријавени се вкупно 154.051 случај на COVID-19 (I=7.445,1/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Куманово, Прилеп, Тетово и Битола, додека највисок морталитет се регистрира во Прилеп, Охрид, Кавадарци и Крушево. Највисок леталитет се регистрира во Крушево, Струга, Радовиш и Прилеп (Табела 1).

Прочитајте:  Распишан оглас за 100 кофинансирани специјализации за невработени и доктори кои не работат во ЈЗУ

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 04.05.2021:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 151.812.556 (5.705.981 во последни 7 дена, идентично во споредба со претходна недела).
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 3.186.817 (93.523 во последни 7 дена, 6% повеќе во споредба со претходна недела).

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 60.281.517 (1.330.513 во последни 7 дена, 5% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 1.517.981 (36.715 во последни 7 дена, 1% помалку во споредба со претходна недела)

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 51.920.795 (1.166.859 во последни 7 дена, 22% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 1.084.814 (22.819 во последни 7 дена, 12% помалку во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 22.675.230 (2.709.582 во последни 7 дена, 19% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 273.220 (25.262 во последни 7 дена, 48% повеќе во споредба со претходна недела)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 9.147.412 (324.394 во последни 7 дена, 14% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 183.431 (6.461 во последни 7 дена, 1% повеќе во споредба со претходна недела)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 3.316.851 (42.090 во последни 7 дена, 15% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 82.870 (1.000 во последни 7 дена, 13% помалку во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 2.470.005 (132.543 во последни 7 дена, 1% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 37.488 (1.266 во последни 7 дена, 3% помалку во споредба со претходна недела)…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!