simptomi-menierov-sindrom-variraat
Споделете со пријателите!

Нема единствен тест што ќе го дијагностицира Мениеровиот синдром
Мениеровиот синдром се карактеризира со рекурентни напади на тешка вртоглавица, прогресивно губење на слух и зуење во ушите (тинитус). Етиологијата на болеста не е позната. Единствен патоанатомски израз е ендолимфатичен хидропс и силно изразена дилатација на кохлеарниот диктус. Мениеровиот синдром може да се манифестира и по повреда на глава и инфекција на средно уво, но во повеќе случаи се јавува без претходно заболување и повреда на ЦНС и уво. Симптомите на Мениеров синдром варираат од пациент до пациент. Главен симптом е тешка вртоглавица поради која пациентот има чувство дека паѓа на земја. Во текот на нападот може да дојде и до губење на свест. Некои пациенти за време на нападот имаат впечаток дека околните предмети се вртат во круг. Нападот е најчесто следен со наузеа, повраќање и обилно потење.Нападот може да трае од неколку минути до неколку часа. За време на нападот се јавува главоболка, оштетување на слушниот нерв и тинитус и истите се појавуваат во текот на интервалите помеѓу нападите.

Губењето на слух е во 90% од случаите унилатерален и покажува тeнденција на прогресија. За време на вртоглавиците може да се забележи и нистагмус. Мениер е хронична и рекурентна болест која трае со години. Болеста бавно прогресира и понекогаш може да се запре прогресијата пред да дојде до целосно губење на слухот. Нема единствен тест што ќе го дијагностицира Мениеровиот синдром. Причината за ова е тешкото разликување од други болести кои имаат слични симптоми.

Симптомите на Мениеров синдром варираат од пациент до пациент време на нападите и првите денови, се препорачува лежење и храна без сол. За акутен напад на вртоглавица се применуваат антивертигинозни лекови, вазодилататори, антихистаминици, диуретици. Се забранува консумирање на алкохол. Доколку конзервативното лекување не успее, во извесни случаи се препорачува хируршка терапија.

Прочитајте:  Сексуалниот живот на луѓето над 65 години табу тема или не

Д-р Зоран Максимовиќ, специјалист оториноларинголог


Споделете со пријателите!