korona-vakcina-1
Споделете со пријателите!

Повеке од една година откако генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 20.298 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со зголемување од 21,0% во однос на минатата недела. Регистрирани сe 369 нови позитивни случаи од 27 градови во државата со намалување од 45,3% во однос на минатата недела. Процентот на позитивност се движи од 0,5% до 3,1%, просечно 1,8%. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=182; 49,3%), со неделна инциденца – 29,5/100.000.

Највисока неделна инциденца од 73,2/100.000 е регистрирана во Кратово.

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст над 60 (n=145, 39,3%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од 30-39 (n=64; 17,3%), 40-49 (n=61; 16,5%), 50-59  (n=53; 14,4%) и 20-29 (n=22; 6,0%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=10; 2,7%) и 10-19 години (n=14; 3,8%). Се забележува намалување на бројот на заболени кај сите возрасни групи освен кај децата од 0-9 години. Најголемо процентуално намалување се регистрира кај лицата на возраст од 20-29 години (-60,7%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 196 (53,1%) лица од женски и 173 (46,9%) од машки пол.

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, со статус „оздравени“ се стекнало 921 лице кое биле хоспитализирано или на домашно лекување, со намалување од 65,2% во споредба со минатата недела.

Пријавени се 37 смртни случаи од 21 град, 43,1% помалку во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 31 лице биле над 60 години, 4 лица на возраст од 50-59 години и 2 лица на возраст од 40-49 години.

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 23.05.2021, пријавени се вкупно 155.067 случај на COVID-19 (I=7.494,2/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Куманово, Прилеп, Тетово и Битола, додека највисок морталитет се регистрира во Прилеп, Охрид, Кавадарци и Крушево. Највисок леталитет се регистрира во Крушево, Струга, Радовиш и Прилеп (Табела 1).

Прочитајте:  Информации за грип

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 16.05.2021:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 162.184.263 (4.809.520 во последни 7 дена, 12% помалку во споредба со претходна недела).
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 3.364.446 (85.975 во последни 7 дена, 5% повеќе во споредба со претходна недела).

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 64.757.485 (1.201.726 во последни 7 дена, 3% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 1.583.343 (31.439 во последни 7 дена, 7% помалку во споредба со претходна недела)

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 53.565.774 (684.903 во последни 7 дена, 26% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 1.121.477 (16.255 во последни 7 дена, 16% помалку во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 28.082.564 (2.529.924 во последни 7 дена, 12% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи –  340.078 (30.881 во последни 7 дена, 7% повеќе во споредба со претходна недела)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 9.648.410 (220.035 во последни 7 дена, 22% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 193.761 (4.709 во последни 7 дена, 16% повеќе во споредба со претходна недела)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 3.399.382 (40.175 во последни 7 дена, 4% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 84.844 (940 во последни 7 дена, 9% помалку во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 2.729.890 (132.757 во последни 7 дена, 4% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 40.930 (1.751 во последни 7 дена, 4% повеќе во споредба со претходна недела)…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!