Екранизам – масовна епидемија опасна по детскиот развој!

Последнава декада се појави нов поим во психотерапевтската терминологија – т.н. „екранизам“, кој е подразбира секојдневна, долгочасовна фиксираност пред каков било екран со негативното влијание врз мозокот, особено кај малите деца.

Крварење од нос кај детска популација – непријатно искуство за децата и родителите

Иако станува збор за безопасна појава која во најголем случаи се запира за 10тина минути, а загубата на крв најчесто е занемарлива, крварењето од носот кај повеќето родители го пали алармот за тревога.