заеднички хуманитарни активности на „Алкалоид“ АД Скопје и на Црвен крст на Град Скопје

„Алкалоид“ континуирано ги исполнува своите заложби за општествено одговорно однесување и преку конкретни проекти и позитивни примери ќе продолжи да дава активна поддршка за заеднички иницијативи кои имаат цел да ги поттикнат хуманоста и човековата солидарност