15 водечки модни дизајнери мрднаа со прст за „Сите стоплени во зима“

Граѓанската платформа „Мрдни со прст“, има мисија да поттикне размислување за индивидуалната одговорности и зголемување на вклученоста во решавање на општествените прашања кои сите нè засегаат