Стрептококни инфекции кај деца – тивка епидемија во пост корона периодот

Стрептококните бактерии се многу заразни и се пренесуваат брзо и лесно, особено во колективи како градинки и училишта. Освен по капков пат (кивање, кашлање), инфекцијата може да се пренесе и преку предмети. Малите деца се заразни за својата околина за време на болеста, околу 10 дена. Најчеста манифестација е ангина, потоа скарлатина (шарлах), кожни болести, болести на ушите, синусите, а поретко пневмонија, сепса, гноен менингит.

Камен во бубрег чест и непријатен здравствен проблем особено кај машката популација

Едно од најнепријатните заболувања на уринарниот тракт е т.н. камен во бубрег, кој најчесто се јавува кај луѓе на возраст помеѓу 20 и 55 години, а застапеноста на овој проблем е двапати поголема кај машката популација.

Што е респираторен синцицијален вирус (РСВ) и што предизвикува?

РСВ инфекцијата е сезонско заболување. Кај нас епидемии на РСВ инфекции се јавуваат од ноември до април, со пик во текот на јануари и февруари. Околу 90% од децата ја преболуваат првата РСВ инфекција во првите две години од животот, а повеќе од 40% од заразените деца развиваат симптоми на бронхиолитис и/или пневмонија, а околу 1-2% од овие пациенти бараат болничко лекување поради потешки симптоми или развој на компликации.

Мастопатија – непријатен здравствен проблем кој засега голем дел од женската популација

Мастопатија (дисплазија на дојка) е термин кој означува присуство на промени во ткивото на дојката, кои во различен степен покажуваат знаци на атрофија, хиперплазија и/или метаплазија на различни ткивни компоненти на млечната жлезда.

Цистичната фиброза мултисистемска живото-засегнувачка наследна болест

Најголемиот морбидитет и морталитет е резултат на белодробна болест. Оштетувањето на белите дробови е предизвикано од опструкција на дишните патишта од вискозни, густи секрети, резултирачки повторувачки и хронични инфекции и перзистентен инфламаторен одговор, кој води до прогресивно оштетување на белодробното ткиво.

Пролетен замор и недостаток на енергија

Пролетниот замор е предизвикан од хормоналните промени во телото поради промената на сезоната и се јавува во рана пролет (март, април). Сите промени, дури и добрите, понекогаш носат со себе елементи на анксиозност, а тоа е почесто случај со чувствителни групи на луѓе склони кон депресија и анксиозност.

Успешна контрола на ГЕРБ – сериозен здравствен проблем за голем % од возрасната популација

Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) се јавува кај 30-40 % од возрасните и е хронично дигестивно нарушување при кое киселината од желудникот стигнува во хранопроводот, предизвикувајќи симптоми како печење, подригнување, болка во градите итн.

Како да препознаеме хернија (кила) кај децата?

Причина за иритација на очите може да бидат и ниски температури, директна сончева светлина, силен ветер или прашина, иритација од производи за чистење, козметика за лице, сапуни, шампони или пливање во хлорирана вода во базен. На очното здравје негативно влијаат и нашите лоши животни навики како што се пушењето, конзумацијата на алкохол, недостаток на сон, како и недоволен внес на витамините А, Б, Ц, Е и каротеноиди со исхраната.

Како да избереме најсоодветни капки за нашето добро очно здравје?

Причина за иритација на очите може да бидат и ниски температури, директна сончева светлина, силен ветер или прашина, иритација од производи за чистење, козметика за лице, сапуни, шампони или пливање во хлорирана вода во базен. На очното здравје негативно влијаат и нашите лоши животни навики како што се пушењето, конзумацијата на алкохол, недостаток на сон, како и недоволен внес на витамините А, Б, Ц, Е и каротеноиди со исхраната.

Спондилоартропатии – препознавање, симптоми и лечење

Спондилоартропатии или спондилоартритис се група на воспалителни ревматски заболувања кои имаат некои заеднички карактеристики и наследна предиспозиција. Основна карактеристика на оваа група на болести е болката во долниот дел на грбот, која е од воспалителен тип.

Правилна употреба на контактните леќи за здрави очи!

Контактните леќи, доколку правилно се користат, навистина може значајно да придонесат за доброто чувство и самодовербата кај луѓето со намален вид и со тоа да го подобрат нивниот квалитет на живот. Сепак, треба да се напомене дека многу луѓе практикуваат навики во примената на контактните леќи со кои го загрозуваат здравјето на очите.