Може ли да се предвиди смртта?

Калкулатор базиран на вештачка интелигенција (AI) вели ДА! Може и тоа со сигурност од 78%!!! Истражувачите анализирале податоци од 6 милиони луѓе во Данска споредувајќи различни фактори како висина на лични доходи, професија па дури и дали некој имал скршена коска.

Сме слушнале за 3Д органи, но за 3Д мамограм?

3Д мамограмот користи Х-зраци за да создаде подобра слика на ткивото на дојката. Со негова помош, лекарите темелно можат да го проследат ракот на дојка, вклучително и кај оние кои немаат забележителни знаци, ни јасни симптоми!