dijabetesot-e-pricina-za-bolesti-na-bubrezite
Споделете со пријателите!

Пациентите кои имаат долгогодишна нефропатија имаат симптоми како слабост, повраќање, главоболки, болки во грбот, слаб апетит
Дијабетесот е водечка причина за болеста на бубрезите-нефропатија. Отприлика, една третина од луѓето со дијабетес развиваат нефропатија, а 20% од луѓето со дијабетес тип 1 имаат бубрежни проблеми. Едни од најчестите пациенти во одделите на дијализа се луѓето со дијабетес.

„Комбинираната терапија покажа голем бенефит во намалувањето на креатининот и задржувањето на GFR на високо ниво“

Во раната фаза не постојат симптоми кои би ги дефинирале бубрежните проблеми. Бубрежните проблеми почнуваат за отприлика 5-10 години од почетокот на болеста. Пациентите кои имаат долгогодишна нефропатија имаат симптоми како слабост, повраќање, главоболки, болки во грбот, слаб апетит. Во развојот на нефропатија има пет фази и тоа:

  1. Хиперфункција;
  2. Нормоалбуминурија;
  3. Микроалбуминурија;
  4. Манифестна нефропатија;
  5. Уремија.

Во секоја наредна фаза гломеруларната филтрациска рата – GFR се намалува.

Затоа е многу важно да се прават тестови на урина (микроалбоминурија) за да се откријат почетните фази. Натаму, треба да се проверат уреа, креатинин. Исто така, важна во дијагнозата е и ехотомографијата и компјутерската томографија.

Целта на третманот на нефропатијата е да се намали прогресијата и да се контролираат раните компликации. Главниот третман кога ќе се појави протеинурија се ACE инхибиторите кои обично го редуцираат нивото на протеинуријата и ја забавуваат прогресијата на дијабетичната нефропатија. Исто така, AR-блокерите помагаат во тоа.

Комбинираната терапија покажа голем бенефит во намалувањето на креатининот и задржувањето на GFR на високо ниво. Нивото на гликемија во крвта треба да биде контролирано. Медикаментите што вклучуваат контрола на гликемијата се орални хипогликемици и инсулин. Исто така, диетата и физичката активност можат да помогнат во одржување на нормогликемијата. Крвниот притисок треба да биде контролиран на ниво под 140/90. Инфекциите на уринарниот тракт треба да бидат третирани со антибиотици. Дијализата може да биде неопходна во последната фаза, а избор е и бубрежната трансплантација.

Прочитајте:  Болест на современото живеење

Прим. Д-р Златко Савоски, специјалист-интернист


Споделете со пријателите!