Храна и историја на храната

Под поимот храна се подразбираат намирници кои што можат да ги надоместат загубите од цврсти и течни материи на човечкиот организам и му овозможат негово нормално функционирање, растење и развој

Проектот „Домашна визита“ продолжува

Министерството за здравство информираше дека проектот „Домашна посета“ продолжува во руралните и потешко достапните средини Министерството за здравство почна со реализација на нов, шести по…

Нови отворени центри во Велес

Соопштение за новоотворени центри во Велес Новина во Велес, отворен се центри за дијабет, астма, неврологија и интернистичка амбуланта во кругот на болницата. Сите амбуланти работат…