rana-diagnostika-benigna-prostata
Споделете со пријателите!

Бенигна хиперплазија на простата е неканцерогено зголемување на простатата. Со самото зголемување простатата го блокира протокот на урината низ уретрата. Со тек на време мускулот на мочниот меур станува појак, подебел и пресензитивен, така што почнува да се контрахира и при мали количества на урина, при што налага потреба за итно уринирање. Симптомите што се поврзани со БХП се нарекуваат уште и симпто­ми на долен уринарен тракт. БХП не е секогаш причина за наведените симптоми. Зголе­мената простата може да биде поврзана со неколку симптоми, додека значајните симптоми на долниот уринарен тракт можат да бидат присутни и кај пациенти со нормална големина на простата. Симптомите се делат на надразнувачки и опструктивни. Во надразнувачки симптоми спаѓаат потреба за итно мокрење, потреба за често мокрење, ноктурија. Додека опструктивни симптоми се: тешкотии во почетокот на уринирање, слаб и испрекинат млаз на урина, значајно пома­ла количина на излачена урина, чувство дека мочниот меур не е потполно празен. Кога мочниот меур не е потполно испразнет, постои ризик за развивање инфекција на ури­нарниот тракт. Други сериозни проблеми можат да се јават со тек на време, вклучувајќи и крв во урината, акутна уринарна ретенција. Неспособност за уринирање е итна состојба, при која мора да се посети доктор. Во ретки случаи БХП предизвикува оштетување на мочниот меур или на бубрезите. Поради ова клучно е раното дијагностицирање на БХП. Најважни дијагностички постапки за БХП се IPSS ( international prostate symptom scores). Оваа постапка се состои од 8 прашања со чија помош се поставува брза дијагноза, се прави евалуација на симптомите. Мерење на нивото на PSA (Prostate specific antigen ) е втората постапка со која се мери нивото на ПСА во крвта, протеин што се излачува од простатата. Кај дигиторектален преглед се прави ректално испитување со кое се испитува површината на простатата преку ректумот. Други постапки се ултразвук и мерење на нивото на креатинин.

Д-р Владко Филипов, специјалист уролог


Споделете со пријателите!