Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 27 јануари 2016

Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија секојдневно ја унапредува работата и комуникацијата со осигурениците и овозможува полесен пристап до услугите со воведување на новости во своето работење. Една од стратешките определби на Фондот за здравствено осигурување на Македонија се електронските услуги со кои се дава можност на брз и ефикасен начин услугите да бидат достапни за сите осигуреници, фирми и здравствени работници. Најголемата придобивка од воведувањето на е-услугите е што корисниците ќе можат да ги користат од ординациите односно од своите работни места, наместо да доаѓаат на шалтерите во подрачните служби на Фондот…

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!