Како да справите со стресот

Кога ќе се соочите со животните предизвици, нормално е да доживеете одредено ниво на стрес. Стресот е природен биолошки и психолошки одговор на овие предизвици. Во мали дози, стресот може да ја подобри вашата концентрација, да го забрза времето на реакција и да ви помогне да дадете приоритет на одговорностите или задачите за време на тешки ситуации.