Јазикот на телото

Говорот на телото е исклучително важен кога станува збор за средби со спротивниот пол. Секој гест или движење може да му открие на лицето наспроти нас дали сме привлечени од него или обратно.