Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 21 јануари 2016

Фондот за здравствено осигурување ве информира дека електронските здравствени картички (ЕЗК) за лицата кои поднеле барање а сеуште не ги имаат добиено, се испечатени и дистрибуирани до подрачните служби денеска.

Од понеделник, 25 јануари 2016 година, граѓаните кои имаат поднесено барање а немаат добиено електронска здравствена картичка, ќе може да си ја подигнат во подрачните служби на Фондот во местото каде што го поднеле барањето. Истовремено, нашите вработени во наредниот период ќе ги користат сите алатки за комуникација и ќе ги известуваат граѓаните да дојдат и да си ги подигнат картичките.

Се работи за 106.541 електронски здравствени картички за кои граѓаните имаат поднесено барање, кои се изработени и ќе може да ги подигнат во подрачните служби на Фондот од понеделник 25 јануари 2016 година…

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!