modernoto-vreme-gi-unishtuva-nashite-pokolenija_image
Споделете со пријателите!

Во основа, дебелината произлегува од прекумерното внесување на калории, во однос на нивното трошење. Она што го усложнува ова просто правило е улогата на генетиката, начинот на живот и факторите на животната средина
Во последно време, секојдневно слушаме и читаме за проблемот со дебелина кај децата. Која е причината за нејзината појава, кои се последиците, како да се справиме. Да, времето во кое живееме е брзо и понекогаш немаме време за подготовка на здрави оброци за нашите најмили, па се предаваме на брзата храна, пиците и белите печива. Сепак, проблемот не е само во начинот на исхрана и времето во кое живееме. Иако многу ретко кај децата, дебелината може да се јави и поради разни здравствени проблеми и речиси секогаш се поврзува со нискиот раст.

„Во текот на човечката еволуција, складирањето на масни ткива било од корист за преживување. Предностите на модерното време имаат доведено до намалување на трошењето на енергија“

Во основа, дебелината произлегува од прекумерното внесување на калории, во однос на нивното трошење. Она што го усложнува ова просто правило е улогата на генетиката, начинот на живот и факторите на животната средина. Во текот на човечката еволуција, складирањето на масни ткива било од корист за преживување. Предностите на модерното време имаат доведено до намалување на трошењето на енергија. Истовремено, поголемата достапност до висококалорична храна, заедно со други фактори, ја има зголемено консумацијата на енергија. Овие промени, во блиското минато, ја демантираа користа за преживувањето на скалдирањето на масни ткива кај најголемиот дел од населението.

Релативниот придонес на гените наспроти начинот на живот и животната средина во порастот на дебелината не е прецизно објаснет. Ризикот за дебелина во возрасните години кај децата е трипати поголем, доколку еден од родителите е дебел и десет пати поголем ако и двата родители се дебели. Всушност за деца помали од три години, тежината на родителите е поголем предиспонирачки фактор за ризикот на детето за дебелина од тежината на самото дете. Сепак влијанието на тежината на родителите не отсликува само генетски предизпозиции, затоа што членовите на фамилијата живеат во иста животна средина. Корелација на тежината во возрасните години се среќава кај идентични близнаци, дури и тие да се растени одделно.

Најголемиот дел од генетското влијание врз дебелината е полигенско. Проценето и дека постојат преку 250 гени и хромозомни региони поврзани со фенотипската дебелина. Во некои случаи, гените кодираат посебно за дебелината на внатрешните органи наспроти поткожната дебелина. И покрај тоа што специфични генетски фактори кои објаснуваат честата дебелина не се идентификувани, постојат одредени дефекти во гените кои предизвикуваат дебелина кај животните, а некои од нив се поврзани и со луѓето. Меѓу мутациите на поединечните гени поврзани со дебелината често се лептин и меланокортин. Лептинот, протеин кој се произведува во масното ткиво и кој дава негативна повратна врска на центрите за контрола на апетитот е еден од надобро испитаните. Дебелината може да се одрази со недоволно производство на хормони или со недостаток на лептински рецептори. Постојат видови на животни кои имаат недостаток на лептин, а ретко овој недостаток се среќава и кај луѓето. Овие луѓе, слабеат кога лептинот се надоместува. Лептинските додатоци не предизвикуваат слабеење кај дебели луѓе кои немаат недостаток на лептин.

„Поголемата достапност до висококалорична храна во денешно време, заедно со други фактори, ја има зголемено консумацијата на енергија“

Иако, многу истражувања за справување со дебелината кај децата имаат методолошки ограничувања, напорите да се зголеми физичката активност и промените во режимот на исхрана се сметаат во најмала рака за нешта со краткотрајна корист. Наспроти од ова, за корисни се сметаат фамилијарната терапија, училишни програми и посебно вклучување на родителите. Интервенцијата кај децата може да биде поефективна, отколку кај возрасните. Пристапот на лекување на децата е првобитно поврзан со делови од начинот на живот како добар режим на исхрана и вежби. Целта на лекувањето треба да бииде намалување на Индексот на телесна маса (ИТМ) на помалку од 95-тиот перцентил за возраст и заштита од враќање назад и коморбидности. Вклучувањето на родителите е клучен елемент во контролирањето на тежината на децата. Сепак, родителите можеби нема да го признаат проблемот со дебелина, да бидеме реални. На прегледите кај матичниот педијатар, треба да се пресмета ИТМ и да се забележат факторите на ризик од дебелина. Овде спаѓаат и дебелината на родителите, пушењето на мајката за време на бременоста, склоност кон физичка неактивност и лоши навики во исхраната. Кога ИТМ се следи во текот на детството тој обично се намалува се до период познат кај враќање на масностиите кој се јавува на возраст меѓу петтата и седмата година. Раното враќање на маснотиите на табелата ИТМ/возраст ја зголемува веројатноста за дебелина во возрасбите години. Треба да се разговара со родителите за важноста на навиките на добра исхрана уште од најрана возраст, како и намалување на појавите на физичка пасивност, како гледање телевизија и играње на компјутерски игри. Од голема корист е да се стимулираат родителоите да го променат начинот на живот.

Прочитајте:  Како детскиот артритис влијае на здравјето на очите кај децата

Кај децата главните хормонални фактори кои доведуваат до дебелина, исто така, водат и кон низок раст. Поврзаноста на нискиот раст со натхранетоста треба да наведе на испитување на можна примарна ендокрина болест. Спротивно, дебелината кај децата поврзана со егзогени фактори е причина за зголемен степен на растење. Ова зголемено растење се поврзува со зголемување на коскената старост и ран пубертет. Кај адолесцент кај кого е проценета натхранетост треба да се испита и присуство на коморбидност. Експертски комитет за клинички упатства за превентивни служби за натхранетост во адолесценција препорачува дека треба да се одредат нивоата на глукозата во крвта и липидниот статус кај адолесценти со ИТМ над 85-тиот перцентил, ако некој од членовите имал дислипидемија или рана појава на кардиоваскуларно заболување. За деца меѓу 85-тата и 95-тата перцентила на ИТМ, клучни елементи за лекување се диета и вежбање. Треба да се пристапи со умерена рестрикција на калории и зголемување на трошењето на енергија. пререстриктивни диети можат да го спречат растот, минерализација на коските и менструацијата. При ИТМ над 95-тиот перцентил, потребен е поревносен пристап и упатување на специјалист.

„Децата постари од две години треба да бидат на нискомаслени прехранбени продукти како немасно или млеко со 1% масленост“

Замената на шеќерните пијалоци со млеко, кај децата, не само што го намалува внесувањето на калории, туку исто така го обезбедува потребниот калциум за соодветна минерализација на коските. Сите деца постари од две години треба да бидат на нискомаслени прехранбени продукти како немасно или млеко со 1% масленост, наместо нормално млеко кои содржи поголемо количесто на масленост. Зголемената консумација на нискоенергетски производи како зеленчук и овошје може да го намали внесувањето на калории и да го подобри нутритивниот статус. Општо, храната не треба да се користи како награда и децата не треба да бидат присилувани да ја „исчистат“ чинијата при секој оброк, тие, всушност, треба да се воспитуваат да изберат соодветна големина на оброк при избор на храна. Во училишните кафитерии треба да се продава здрава храна.

Не постојат конечни испитувања кои покажуваат постоење на долготрајни придобивки од програмите за вежбање кај децата. И покрај тоа, пасивниот начин на живот е фактор ризик за дебелина кај децата и, според тоа постои добра причина за промовирање на физички активен начин на живот како клучен елемент за спречување и лекување на дебелината. Наместо од децата да се бараат посебни физички активности, ограничувањето на пасивните активности им овозможуваат на децата да бараат можности и да пронаоѓаат активности во кои уживаат и постои голема веројатност да останат подолго заинтересирани за истите. Образовните институции треба да се се поттикнуваат да земат предвид и да финансираат програми за физичко образование и да обезбедат јавни површини и објекти за спортување.

Американската академија на педијатри укажува на тоа дека активностите како гледање телевизија или играње на компјутер треба да бидат ограничени на помалку од два часа на ден.

Кај деца, ретко се препорачува употреба на лекови. Употребата на субутрамин е дозволена кај деца постари од шестанесет години и на орлистат кај оние постари од дванаесет години. И дават лека се поврзуваат со можни пропратни ефекти. Во истражувањето за дебели адолеценти, субутраминот заедно со начинот на однесување доведуваат до ппголемо подобрување на вредноста на ИТМ, отколку при плацебо ефект, но речиси половина од оние лекувани терапија имале зголемување на крвниот притисок или на срцевиот пулс, и имале потребаа од намалување или откажување на терапијата.


Споделете со пријателите!