Концепти на исхрана

Започнувајќи од концептот за соодветна исхрана преку оптимална исхрана, таа се насочи кон производството на нови прехранбени производи за т.н. функционална храна