lek-protiv-demencija-predizvikuva-slabeenje
Споделете со пријателите!

Губењето на телесната тежина може да биде навистина опасно по животот на старите лица. Неодамнешна студија потврди дека одреден вид на лекови против деменција може да предизвикаат несакано слабеење
Една студија спроведена од страна на истражувачите од Медицинскиот центар во Сан Франциско ВА – San Francisco VA Medical Center утврди дека одредена класа на лекови пропишани за деменција може да предизвика неочекувано губење на тежината кај пациенти со ова заболување. Студијата откри дека пациентите со деменција кои започнале со примање на инхибитори на холинестеразата имале значително повисок ризик од намалување на тежината за време на 12 месечен период, во споредба со пациентите на кои им биле препишани други видови на лекови.

„Ние ги испитувавме пациентите со деменција од „ВА Здравствениот систем“, за да согледаме дали инхибиторите на холинестераза (најчесто користените лекови за оваа болест) може да предизвикуваат слабеење како негативен спореден ефект и го потврдивме тоа“, рече главниот истражувач Мира Шефрин – Meera Sheffrin, доктор и соработник на Геријатриска медицина во ВА Медицинскиот центар во Сан Франциско и Универзитетот во Калифорнија, Сан Франциско – University of California, San Francisco.

„Медицинските работници треба да го следат губењето на тежината кај пациентите доколку овие лекови се препишани и да ги прекинат доколку се појави значително губење на тежината“

Податоците од 3.377 пациенти со деменција, кои започнале со терапија со инхибитори на холинестераза или други лекови, беа собрани и проучувани. Испитаниците во 98% беа мажи на 65 годишна возраст и постари. Истражувачите проверувале колку од овие пациенти ослабел за 4,5 килограми и повеќе за време од 12 месеци, земајќи ги предвид и другите фактори кои може да предизвикаат губење на тежината. „Губиток на тежината од 4,5 килограми беше избран како примарен исход, бидејќи претставува степен на губење на тежината кој лекарот може да го забележи и кој може да забрза понатамошни активности за разгледување на причините и испитувањето на губењето на тежината“, вели Д-р Шефрин.

Прочитајте:  Болест на современото живеење

За време од дванаесет месеци, 29,3% од учесниците во студијата кои земале инхибитори на холинестераза изгубиле околу 4,5 или повеќе килограми во споредба со 22,8% од контролната група на пациенти. „Оваа студија е важна бидејќи обезбедува докази за популацијата дека инхибиторите на холинестераза може да предизвикаат ненамерно губење на тежината“, рече Д-р Шефрин.

„Слабеењето и анорексијата се забележаните несакани последици од инхибиторите на холинестераза кои може да бидат непрепознаени. Ова е значаен проблем бидејќи несаканото слабеење е поврзано со морталитетот кај постарите луѓе и други несакани последици како што е зголемената стапка од институционализација, пад на функционалната состојба и послаб квалитет на животот“.

„Медицинските работници треба да го имаат предвид ризикот од слабеење кога ги мерат ризиците и придобивките од препишување на инхибитори на холинестераза кај пациенти со деменција“, вели докторката. „Тие треба да го следат губењето на тежината доколку овие лекови се препишани и да ги прекинат доколку се појави значително губење на тежината“, вели таа.


Споделете со пријателите!