Јазикот на телото

Говорот на телото е исклучително важен кога станува збор за средби со спротивниот пол. Секој гест или движење може да му открие на лицето наспроти нас дали сме привлечени од него или обратно.

Дали женските производи за интимна нега го зголемуваат ризикот за инфекција?

Денеска жените користат секакви средства за одржување на интимната хигиена, притоа игнорирајќи го фактот дека тие можеби можат да доведат до потенцијални здравстени ризици за нивното здравје…