Што се случува кога им се закануваме на нашите деца?

Возрасните можат да ги проценат вистинските и нереалните причини за страв. Децата ја немаат оваа способност и прифаќаат сè како закана. Размислете за ова информација кога ќе ви дојде да го заплашите вашето дете со „големиот лош волк“ или „ужасната и лоша вештерка“.