Метеоропатија

Овој ефект на промена на времето врз однесувањето и здравјето на луѓето се нарекува метеоропатија.