Анксиозност

Анксиозноста е аларм, кој укажува дека лицето не е во состојба да ги потисне и контролира чувствата кои претходно се потиснати

Есенцијален тремор – состојба која не го „загорчува“ Вашиот живот

Дијагностицирањето на есенцијалниот тремор вклучува преглед на медицинската историја, фамилијарната историја, симптомите и физички преглед. Нема медицински тестови за да може да се дијагностицира есенцијалниот…