misteriozna-bolest-se-rashiri-niz-kina-ushte-tri-drugi-aziski-zemji_image
Споделете со пријателите!

На 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 21.090 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со зголемување од 4,6% во однос на минатата недела. Регистрирани сe 4.463 нови позитивни случаи од 35 градови во државата со зголемување од 23,0% во однос на минатата недела. Процентот на позитивност се движи од 13,2 до 26,7%, просечно 20,9%. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=2.160; 48,3%), со неделна инциденца – 349,7/100.000.

Највисока неделна инциденца од 847,9/100.000 е регистрирана во Неготино (заедно со Демир Капија).

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст над 60 (n=1.026, 23,0%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од 30-39 (n=895; 20,1%), 40-49  (n=803; 17,8%), 50-59 (n=778; 17,4%) и 20-29 (n=626; 14,0%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=104; 2,3%) и 10-19 години (n=231; 5,2%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 2.260 (50,6%) лица од женски и 2.203 (49,4%) од машки пол.

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, со статус „оздравени“ се стекнале 3.895 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување, зголемен за 2,2 пати  во споредба со минатата недела.

Пријавени се 57 смртни случаи од 16 градови, 17,4% помалку во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 50 лицa биле над 60 години, 5 лица на возраст од 50-59 години и по едно  лице од возрасните групи 30-39 и 40-49 години.

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 07.03.2021, пријавени се вкупно 107.479 случаи на COVID-19 (I=5.194,3/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Куманово, Прилеп, Тетово, Гостивар, Штип, Кавадарци, Велес, Битола и Охрид додека највисок морталитет се регистрира во Прилеп, Охрид, Крушево и Струга. Највисок леталитет се регистрира во Крушево и Струга (Табела 1).

Прочитајте:  Симулациска вежба „Сообраќајна несреќа со повреден пешак“

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 28.02.2021:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 113.472.187 (658.823 во последни 7 дена, 7% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 2.520.653 (63.477 во последни 7 дена, 6% помалку во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 50.426.060 (1.129.929 во последни 7 дена, 6% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 1.205,245 (33.951 во последни 7 дена, 1% помалку во споредба со претходна недела)

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 38.679.334 (1.055,781 во последни 7 дена, 9% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 861,906 (21.302 во последни 7 дена, 15% помалку во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 13.517.009 (171.419 во последни 7 дена, 9% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 208.013 (3.217 во последни 7 дена, 47% повеќе во споредба со претходна недела)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 6.388.249 (207.177 во последни 7 дена, 14% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 144.479 (562 во последни 7 дена, 5% помалку во споредба со претходна недела)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 2.840.208 (50.324 во последни 7 дена, 24% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 71.991 (1.659 во последни 7 дена, 19% помалку во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи –1.620.582 (193 во последни 7 дена, 2% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 29.006 (786 во последни 7 дена, 35% помалку во споредба со претходна недела)…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!