se-za-shizofrenijata_image
Споделете со пријателите!

Иако не постои лек за шизофренија, третманот обично може да помогне лицето да се справи со симптомите.
Шизофренијата е сериозна ментална болест којашто може да предизвика низа тешкотии доколку не се третира. Луѓето со шизофренија може да слушнаат гласови, да имаат халуцинации или да веруваат дека другите луѓе ги контролираат нивните мисли. Овие чувства можат да ја исплашат личноста и да доведат до непредвидливо однесување. Иако не постои лек за шизофренија, третманот обично може да помогне лицето да се справи со симптомите.

Кои се симптомите на шизофренија?

  • Халуцинации: слушање или гледање на имагинарни нешта;
  • Заблуди: лажна претстава/верување за нешто или некого;
  • Кататонија: состојба во која лицето физички се фиксира во една позиција подолго време.

Како шизофренијата влијае на мислите?

Луѓето со шизофренија може да имаат проблеми да ги организираат своите мисли, како и логички да ги поврзуваат своите мисли. Тие може да почувствуваат како нивниот ум се префрла од една на друга неповрзана мисла. Понекогаш се соочуваат со процес на „повлекување на мислите“, односно чувство дека мислите се отстранети од нивната глава или процес на „блокирање на мислите“ односно чувство дека нивните мисли се прекинати.

Ефекти врз однесувањето

Шизофренијата на многу начини влијае на личноста којашто боледува од истата. Луѓето со шизофренија можат да разговараат, но нивните разговори може да немаат смисла. Тие може да лесно да се вознемират или да немаат израз на лицето. Многумина имаат проблеми со тоа да ја одржат личната хигиена или хигиената на својот дом. Кај некои луѓе се забележуваат повторувачки однесувања. На крајот, иако многумина веруваат дека луѓето со шизофренија се насилни, всушност, ризикот од насилство врз другите е мал.

Прочитајте:  Синдромот на Минхаузен

Кај кого може да се појави шизофренија?

Шизофренијата е ментална болест којашто може да се појави кај секого. Болеста е еднакво честа кај мажите и жените со тоа што симптомите обично почнуваат да се појавуваат на возраст помеѓу 16 и 30 години. Раните симптоми може да се манифестираат недели, месеци или, дури, години пред првиот инцидент на целосна психоза која има тенденција да започне порано кај мажите отколку кај жените. Шизофренијата ретко започнува во текот на детството или по 45-годишна возраст. Кај луѓето коишто во кругот на семејството има историја на шизофренија или други психотични нарушувања може да постои поголема веројатност да се појави болеста.


Споделете со пријателите!