Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2018/2019 (18-та недела, до 05.05.2019)
Во текот на 18-та недела од 2019 година (29.04-05.05.2019), пријавени се 25 (I=1,2/100.000) случаи со заболувања слични на грип, што е 55,4% намалување во споредба со минатата недела (n=56).

Регистрираната инциденца оваа недела укажува на ниска активност на вирусот на грип, согласно МЕМ моделот за одредување на интензитетот (Графикон 1).

Во текот на изминатата недела, регистриран е еден смртен случај асоциран со грип. Се работи за лице на возраст од 63 години од Кавадарци. Болеста започнала во текот на месец март, но поради компликации (бронхопневмонија), заболената била подолго време хоспитализирана на КИБФС, а смртта е регистрирана на 04.05.2019 година. Во лабораторијата на ИЈЗ е докажан Influenza A(H1)pdm од биолошки материјал од заболената. Кај заболеното лице е утврдено постоење на коморбидитет.

Оваа недела, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ нема пристигнати материјали за тестирање на грип.

Во 18-та недела, најголем број заболени лица (n=14; 56%) се пријавени во најголемата возрасната група од 15-64 години, додека највисока инциденца од 6,9/100.000 жители е регистрирана кај децата на возраст од 0-4 години…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!