pika-abnormalna-potreba-za-vnesuvanje-na-neprehrambeni-produkti_image
Споделете со пријателите!

Луѓето со пика синдром имаат потреба да јадат чудни продукти
Многу луѓе имаат чудна и неодолива желба да јадат продукти кои не се храна: -креда, камчиња, жица, песок, стакло итн. Овие индивидуи Имаат нарушување во исхраната кое се нарекува пика синдром. За да се постави дијагноза пика потребно е таа состојба да трае најмалку еден месец и да се однесува на индивидуи постари од 24 месеци. Терминот пика доаѓа од род на птица која се храни со остатоци од храна pica fennorum– или народски страчка

Пиката можеда се класифицира според продуктите кои се ингестираат:

 • Acuphagia (остар предмет);
 • Amylophagia (скроб);
 • Cautopyreiophagia (изгорена);
 • Coniophagia (прашина);
 • Coprophagia (измет);
 • Emetophagia (повраќање);
 • Geomelophagia (суровини и компири);
 • Geophagia (нечистотија, почва, глина);
 • Hyalophagia (стакло);
 • Lithophagia (камења);
 • Mucophagia (слуз);
 • Pagophagia (мраз);
 • Plumbophagia (олово);
 • Trichophagia (коса, волна и други влакна);
 • Urophagia (урина);
 • Hematophagia (вампиризам – крв);
 • Xylophagia (дрво, или деривати на дрво, како што се хартија).

Кој е засегнат?

Преваленцата на пика не може да се каже со точност бидејќи постојат разлики во дефинирањето на овој поим но и поради неподготвеноста на пациентот да ги признае абнормалните потреби за внесување на непрехрамбени продукти. Иако најизразен е процентот на пика кај пониските социоекономски слоеви без родова специфична селекција.

Во светот, 25% до 33% од сите случаи вклучуваат мали деца

Кај возрасните пика може да започне во првиот триместар на бременоста, но и кај луѓето со опсесивно компулсивно растројство или шизофренија. Мал процент на пациенти имаат недостаток на железо и се со железо дефицитна анемија (пика се јавува како последица а не причина).

 • Инциденца поголема од 50% се смета за нормално кај деца 18 до 36 месеци и оваа појава се намалува со возраста;
 • Кај развојно и ментално попречени лица има поголема вероватност да се појави пика и во поодмината возраст, како и кај лица со проблеми кои се однесуваат на ЦНС;
 • Инциденцата на пика, исто така, е поголема кај пациенти кои земале невролептици;
 • Демографски гледано пика е поврзана со поднебја каде се внесува храна со ниско ниво на железо, цинк и калциум во споредба со поднебја каде има балансирана исхрана;
 • Етничките разлики се јавуваат заради различни уверувања на различни етнички групи. Пика е ендемична кај Абориџините од Австралија, каде глина се јаде како храна за плодност;
 • Во Турција, младите жени се охрабрувани да јадат глина исто така за подобрување на нивната плодност;
 • Во средниот век, девојките јаделе необична храна на празникот Свети Валентин за да го сонуваат својот иден сопруг итн.
Прочитајте:  Здравствени придобивки од ротквицата

Современиот начин на живот здравствената едукација и достапност до здравствена заштита го намалиле процентот на парактикување на ваквите уверувања.

Симптоми

Симптомите на пика најчесто се поврзани со она што го проголтал пациентот. Супстанциите може да содржат отрови, токсини или бактерии. Често пати се случува да има оштетувања на гастроинтестиналниот тракт од типот на улцерации, перфорации или опструкции во зависност од материите кои се проголтани.

Третман

За да се дојде до адекватна дијагноза се порепорачува сестран пристап и гледање во големата слика. Како прв чекор би можело да е правењето на одредени анализи од типот на проверка на хемоглобин и железо, како и утврдување на психичкиот статус на лицето кое го има проблемот при што се зема во предвид и неговата возраст. За да се сопре пика понекогаш е доволно непријатното искуство кое го доживеал пациентот од аспект на компликацијата, и здравствениот проблем кој настанал заради внесување на непрехрамбениот продукт. Бихејвиоралната терапија исто така се применува како дел од терапиајат а доколку се утврди дефицит на железо или некој друг микроелемент се препорачува адекватна супституција.
pika-abnormalna-potreba-za-vnesuvanje-na-neprehrambeni-produkti_image1

Прогноза на оваа појава зависи од различни фактори. Пика може да престане спонтано кај деца и бремени жени, но може да трае со години кај лица со пречки во развојот. Без оглед на причината лекарска помош е неопходна за да се постигне успех


Споделете со пријателите!