Посетата на стоматолог и одржување на оптимално орално здравје, особено значајна кај трудниците

Бременоста може да предизвика бројни проблеми во оралното здравје на трудницата, како што се гингивитисот и ерозија на забите, но исто така истражувањата покажуваат дека повеќето мајки ги пренесуваат бактериите кои предизвикуваат кариес на своите децата.

Хемостаза, фибринолиза и каква врска имаат тие со Д-димер испитувањето

За да се разбере процесот на коагулација и што всушност таа претставува, треба да се знае дека кај сите луѓе постојат и се во рамнотежа два процеси кои се спротивни по дејство – хемостаза и фибринолиза.