Споделете со пријателите!

Коронавирус (Coronavirus или SARS-CoV-2е нов досега неидентификуван вирус кај луѓето кој ја предизвикува болеста КОВИД-19 (COVID-19). Вирусот предизвикува респираторни потешкотии (слични на грипот) со симптоми на кашлица, треска и во потешки случаи недостаток на здив, пневмонија па дури и смрт. Можете да се заштитите со често миење на рацете и избегнување на допирање на делови од лицето.

PharmaNEWS_Infographic_Corona


Споделете со пријателите!