Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2019/2020 (10-та недела, до 08.03.2020)
Во текот на 10-та недела од 2020 година, пријавени се 3.256 (I=157,4/100.000) случаи со грип/ заболувања слични на грип, намалување од 34,2% во споредба со минатата недела (n=4.946).

Бројот на пријавени лица споредено со 10-та недела од минатата сезона (n=2.430) е зголемен за 34,0%, а во споредба со бројот за 10-та недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последните 9 сезони) (n=1.569) се регистрира зголемување од 2,1 пати.

Регистрираната инциденца оваа недела е во рамките на ниска (сезонска) активност (I=36,4-161,2/100.000) на вирусот на грип, согласно МЕМ моделот за одредување на интензитет на активноста на сезонски грип.

Во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ, во текот на 10-та недела, пристигнати се 47 материјали за тестирање на грип. Од тестираните материјали, 24 (51,1%) се позитивни за присуство на вирусот на инфлуенца – кај 7 (29,2%) е детектиран тип А (6 A/H3, 1 A/H1pdm), а 17 (70,8%) се инфлуенца тип Б (16 Victoria и 1 неодредена линија)…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!