dali-patite-od-adhd-za-vozrasni
Споделете со пријателите!

АДХД претставува еден вид на хронично чувство на збрканост, и иако во помал број, ова нарушување е застапено не само кај децата туку и кај возрасните
Синдромот на недостаток на внимание и хиперактивност скратено наречен АДХД е нарушување во однесувањето кое е карактеристично кај деца и адолесценти, додека помалку познато е дека е застапено и кај возрасните. АДХД не се јавува ненадејно, па доколку се открие кај возрасна личност, значи дека таа личност го имала од млада возраст но не
„Доколку ваша блиска личност пати од АДХД, потребно е големо разбирање и поддршка“
било дијагностицирано. АДХД, едноставно кажано, претставува еден вид на хронично чувство на збрканост. Се претпоставува дека станува збор за состојба која што е наследна. Тешко се дијагностицира, бидејќи некои можни знаци за АДХД, како слаба концентрација и мотивација или проблеми во врската, можат да бидат знаци за други состојби, како на пример депресија. Тешкотија при дијагностицирање претставува и фактот дека две личности со АДХД немаат подеднакви симптоми. На пример, некои можат да се концетрираат доколку се заинтересирани, доколку некои никако не го можат тоа. Некои се антисоцијални и социјалната интеракција му предизвикува стрес, додека некои се постојано опкружени со луѓе и градат интензивни, но непостојани односи.

Можни знаци за АДХД:

  • Неорганизираност при извршување на секојдневните обврски до степен кога доаѓа до несакани последици.
  • Постојано неспокојство, состојба во која е невозможно да се опуштите и релаксирате. Ова однесување, кое кај децата се препознава како хиперактивност, кај возрасните се толкува преку зголемена нервоза и тензичност.
  • Бескрајна прокрастинација и одолговлекување на извршување на задачи или решавање на проблеми, кои со тоа стануваат уште поголеми.
  • Поставување погрешни приоритети. Неможност да се сфати што е важно а што помалку важно. Губење на фокус и посветување преголемо внимание на неважни, а малку на важни работи.
  • Проблеми да се задржи вниманието за било што. Овие личности не знаат да слушаат, не обрнуваат внимание кога друг е вознемирен и најчесто имаат проблеми во брачните и пријателските односи. Тоа што не можат да го задржат вниманието се одразува на заборавање на задачите и нивно неизвршување. Ова доведува до хаотични ситуации, подеднакво штетни на личен и професионален план.
  • Брзи промени во расположение и лесна избувливост за неважни или секојдневни ситуации.
Прочитајте:  Кои пробиотски комбинации се најсоодветни за третман на дијареа

Повеќето луѓе што патат од АДХД, со тек на време учат како да се адаптираат на оваа состојба која не треба да се потценува, ниту да се сфаќа несериозно. Токму напротив, доколку блиска личност пати од АДХД, потребно е големо разбирање и поддршка. Со правилна исхрана, редовно вежбање и препишана медицинска терапија (доколку е неопходно), овие луѓе ја наоѓаат рамнотежата и излегуваат како победници од битката со АДХД.


Споделете со пријателите!