Споделете со пријателите!

Со одлука на министерот од 22.10.2015 година се утврудваат следните максимални цени на големо на генерички лекови. Усогласените цени на лекови ќе важат од 01.11.2015 година.

Напомена: Барањата за усогласување со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренија треба да ги поднесат до Министерството за здравство најдоцна до 27.10.2015.

Табелата може да ја погледнете на следниов линк.

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!