Спондилоартропатии – препознавање, симптоми и лечење

Спондилоартропатии или спондилоартритис се група на воспалителни ревматски заболувања кои имаат некои заеднички карактеристики и наследна предиспозиција. Основна карактеристика на оваа група на болести е болката во долниот дел на грбот, која е од воспалителен тип.