Ремисијата на рак на дојка може да се предвиди со нов тест на крв

Новиот тест на крвта кој ги идентификува генетските информации во примероците крв, значително може да влијае врз одлуките за лекувањето рак, особено кај пациентите кои веќе еднаш се соочиле со ова заболување…