misteriozna-bolest-se-rashiri-niz-kina-ushte-tri-drugi-aziski-zemji_image
Споделете со пријателите!

На 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 9.832 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2, зголемување од 1,5% во однос на минатата недела. Регистрирани сe 1.203 нови позитивни случаи од 31 град во државата со зголемување од 35,5% во однос на минатата недела. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=519; 43,1%), а највисока неделна инциденца е регистрирана во Берово – 192,3/100.000.

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст над 60 (n=239, 19,9%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од 40-49 (n=220; 18,3%), 50-59 (n=200; 16,6%), 30-39 (n=222; 18,5%) и 20-29 (n=194; 16,1%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=38; 3,2%) и 10-19 години (n=90; 7,5%). Во однос на минатата недела, најголемо зголемување на бројот на ново регистрирани случаи се бележи во возрасните групи од 20-29 години и 30-39 години, за 60% односно 46,1%, соодветно.

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 544 (45,2%) лица од женски и 659 (54,8%) од машки пол.

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=1074; 89,3%), регистрирани се 142 (13,2%) хоспитализирани, а кај 280 (26,1%) лица е регистрирано присуство на коморбидитети.

Од вкупниот број на нови случаи, 403 (37,6%) имаат контакт со потврден случај. Регистрирани се 32 (3%) лица со историја на патување (во последни 14 дена).

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, како оздравени се водат 786 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Прочитајте:  Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2015/2016
за 52ва недела

Пријавени се 30 смртни случаи од 11 градови, зголемување од 7,1% во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 24 лица биле над 60 години, а 6 лица на возраст од 50-59 години. Само едно лице од починатите не било хоспитализирано. Коморбидитети се регистрирани кај 20 починати лица.

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 04.10.2020, пријавени се вкупно 18.674 случаи на COVID-19 (I=912,0/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Куманово, Тетово и Штип, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Дебар и Штип. Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи највисок леталитет се регистрира во Стругa.

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 04.10.2020:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 35.109.317
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 1.035.341 

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 17.101.686
 • Смртни случаи – 568.358

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 7.418.537
 • Смртни случаи – 119.167

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 6.269.155
 • Смртни случаи – 240.148

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 2.466.722
 • Смртни случаи – 63.156

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 1.202.973
 • Смртни случаи – 26.264

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 625.642
 • Смртни случаи – 13.632…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!