ramni-tabani-prichina-za-zagrizhenost-ili-ne_image
Споделете со пријателите!

Повеќето деца се раѓаат со рамни табни а потоа стапалата правилно им се обликуваат.

Pes planus или рамни табани е губење на медијалниот надолжен лак на ногата. Конкретно се однесува на губење на лакот во коскената структура на стапалото. Луѓето со хипертрофирани мускули на плантарното подножје може да изгледаат како да имаат рамни стапала, но ако нивните коскени лакови се нормални, тогаш тие се смета дека немаат рамни табани.

Оваа состојба може да се појави кај 20% од возрасните, повеќето немаат потешкотии. Кај новороденчиња и мали деца постои масно подножје под медијалниот надолжен лак на стапалото кој го штити додека лакот се развива и кој се оформува на возраст од 2 до 5 години. Скоро сите деца се со рамни табани додека не почнат да одат – заради слабост и недостаток на невромускулна контрола.

Оваа состојба може да се појави кај 20% од возрасните, додека лакот на стапалото се формира на возраст до 10 години.

Повеќето деца се раѓаат со рамни табни, а потоа стапалата правилно им се обликуваат. Но, кај некои деца вдлабнатината во стапалото никогаш не се оформува. Родителите често забележуваат дека нивното дете има „слаби глуждови“, но всушност глуждовите се вртат навнатре при одење поради начинот на кој стапалата се оформени. Студиите укажуваат дека оваа состојба ја има кај околу 45% од децата на возраст од 3-6 години, со околу 5,5° валгус, иако преваленцата се намалува со возраста. Распространетоста на патолошко рамно стапало во оваа група е помалку од 1%. Повеќето деца развиваат нормален надолжен лак на стапалото до возраст од 10 години.

Прочитајте:  Атлетско стапало - најчеста инфекција кај спортистите

Кои се симптомите?

Луѓето што имаат рамни стапала ретко имаат симптоми или проблеми. Некои луѓе може да имаат болка поради:

  • Промени во работната средина – седење/стоење;
  • Мала повреда;
  • Екстремно зголемување на телесната тежина;
  • Прекумерно стоење, одење, скокање или трчање;
  • Неудобни обувки;
  • Како се третира?

Третманот кај возрасните генерално се состои од носење пространи, удобни чевли со добра поддршка за лакот. Ортопедот може да препорача додаток за петица или ортотични уреди за чевли, кои се украсени со парчиња гума, кожа, метал, пластика или друг синтетички материјал што се вметнува во чевлите. Тие имаат функција да ги балансираат стапалата во неутрална положба и да го ублажуваат ударот на стапалата при газење и воедно рамномерно да ја распределат тежината на телото.

За деца, третманот со корективни чевли е ретко потребен, бидејќи лакот обично се развива нормално по возраст од 5 години. Ретко е потребна хируршка интервенција.


Споделете со пријателите!