preporaka-mladite-podobro-da-legnete-podocna-otkolku-da-si-legnete-petlite_image
Споделете со пријателите!

Оние кои си легнуваат порано и стануваат рано, имаат зголемено чувство на осаменост и тешкотии во психомоторната будност
Кај младите индивидуи кои го скратиле спиењето, останувањето до доцна во ноќта, може да има подобри ефекти, отколку станувањето порано, покажува најновата студија на Медицинското училиште при Харвард.

Истражувачи од овој универзитет и Медицинскиот центар Бет Израел од Бостон, констатирале дека спиењето во првата половина од ноќта е поврзано со подобри перформаски и расположение следниот ден, споредувајќи го со одењето во кревет порано и станувањето по само четири часа сон.

Додека траело истражувањето, било докажано дека лишувањето од сон има штетни ефекти по здравјето и когнитивните перформанси на луѓето. Научниците, предводени од Рами Динг, тестирале дали раното или касното кратко спиење дава подобро функционирање врз практичен примерок од 52 возрасни лица на возраст од 20 до 30 години.

По две поминати ноќи како прилагодување во лабораторија за спиење, каде испитаниците имале можност да спијат осум часа (од 23:00 до 07:00), од нив се барало да се придружуваат кон два различни четири часовни распореди за спиење во следните три ноќи.

Кај протоколот за рано спиење (ЕС), испитаниците спиеле од 23:00 до 03:00 часот, додека оние кои учестување во протоколот за доцен сон (ЛС), спиеле од 03:00 до 07:00 часот. Истражувачите користеле и полисомниографија (ПСГ) за снимање на електрофизиологијата на учесниците во тек на будење и спиење, а собирале и субјективни неуробехејворални податоци. Резулатите покажале дека испитаниците се чувствувале лошо по протоколот за рано спиење (ЕС), додавајќи дека се чувствуваат значително осамени (П<.001) и помалку безгрижно (П<.007). По протоколот за ЕС, овие испитаници значително полошо ја извршиле задачата за психомоторна будност (ПВТ), која е користена при процена на будно внимание додека биле разбудени. Мора да се напомене дека не била констатирана разлика во електрофизиологијата на спиењето.

Важно е да се напомене дека испитаниците биле здрави млади луѓе и дека е потребно дополнително истражување, за да се испита односот помеѓу полот, возраста и времето на намален сон.

Неоми Сах, вонреден професор по медицина, пулмологија, критична нега и медицина на сон (спиење), вели дека ова е интересна и важна студија која помага да се разбере потенцијалното влијание на губењето на сон, врз емоционалното здравје и будност, односно перформанси.

Прочитајте:  Ајнштанов синдром

Типично, вели тој, во втората пооловина од ноќта има повеќе РЕМ спиење. Според резимето на истражувањето, ПСГ податоците не се разликуваат кај двете групи, што сугерира дека количината на РЕМ сонот е слична, меѓутоа со оглед на значајните разлики во емоционалното здравје, добробит и будност, може времето на РЕМ спиењето да биде еднакво важно како и количината.


Споделете со пријателите!