nedostatokot-na-vnimanie-hiperaktivnosta-adhd-mozokot-na-decata
Споделете со пријателите!

Оваа состојба различно се манифестира во мозокот на момчињата и девојчињата
Денес, недостатокот на внимание и хиперактивноста кај децата се состојби со кои многумина од родителите треба да се соочат. Тие деца имаат потешкотии да се сконцентрираат и да внимаваат, да го контролираат импулсивното однесување или пак се премногу активни.

Ваквите состојби може да се држат под контрола и некои од овие симптоми може да се подобрат како што детето расте.

Во едно неодамнешно истражување, научниците дошле до заклучок дека АДХД се манифестира различно во мозокот на машки и женски деца. Според Лиса Џејкобсон – Lisa Jacobson од „Kennedy Krieger Institute во Балтимор, резултатите од истражувањето покажале дека постојат разлики во микроструктурата на белата мозочна материја (која помага во комуникацијата меѓу различни делови од мозокот) кај момчиња и девојчиња кај кои е утврдена состојба на недостаток на внимание или хиперактивност.

Истражувањето било спроведено врз 120 деца на возраст од 8-12 години. Овие деца биле подложени на магнетна резонанца со помош на која можат да се воочат невролошки разлики во мозокот. Кај половина од децата била утврдена состојба на недостаток на внимание или хиперактивност. Кај остатокот од децата не биле пронајдени знаци кои укажувале на оваа состојба. Во секоја од овие две групи имало по 30 машки и 30 женски деца. Од овие две групи биле направени парови од деца без и со АДХД, а притоа во предвид биле земени возраста, степенот на интелигенција и фактот дали децата пишуваат со лева или десна рака.

„Кај половина од децата била утврдена состојба на недостаток на внимание или хиперактивност“

Споредено со мозокот на децата кои не се соочувале со хиперактивност и недостаток на внимание, истражувачите нашле неколку разлики во белата мозочна материја на децата кај кои била утврдена оваа состојба. Но, разликите биле во различни делови на мозокот според полот на детето. Кај машките деца со АДХД се појавиле разлики во примарниот моторен кортекс, односно делот од мозокот кој е задолжен за контролирање на основните моторни функции. Додека пак кај девојчињата, разликите биле во префронталниот дел на мозокот кој е задолжен за контролирање на мотивацијата и способноста за контрола на емоции.

Прочитајте:  Рак на јајници: симптоми и причини

Научниците додаваат дека ако се занемари полот, разликите во функционирањето на мозокот на луѓето со АДХД генерално се појавуваат во истиот дел на мозокот, фронталниот лобус, кој е задолжен за контрола на импулсивно однесување, донесување на одлуки, когнитивна флексибилност и планирање.   

Истражувачите велат дека иако не се сигурни зошто се појавуваат разлики во функционирањето на мозокот, ова истражување е доста значајно и сепак претставува еден напредок во медицината кога станува збор за разбирање на состојбата на АДХД. 


Споделете со пријателите!