nacinot-na-koj-video-igrite-mozat-pozitivno-da-vlijaat-vrz-decata
Споделете со пријателите!

Играњето видео игри може да претставува позитивно искуство за младите луѓе
Видео игрите имаат несомнено големо влијание врз децата и врз нивното однесување. Иако постојано се зборува за негативното влијание на видео игрите врз однесувањето на децата (потенцијална зависност, насилно однесување, депресија), дали тоа значи дека воопшто не постои позитивно влијание на видео игрите врз младите? Ние мораме да ги препознаеме и да ги прифатиме и позитивните влијанија на видео игрите врз децата, исто како и негативните, затоа што сите заедно влијаат на целокупното однесување на децата. Во последните години видео игрите станаа интерактивни, покомплицирани и пореални отколку претходно.

„Одредени истражувања покажале дека играњето видео игри во групи ги намалува непријателските чувства“

Играњето видео игри може да им помогне на децата да научат да се справуваат со различни општествени ситуации и полесно да се справат со конфликтите на кои би можеле да налетаат во реалниот живот. Моќта, доминацијата, агресијата, болката и разделбата постојат и во видео игрите, а децата можат да научат како најдобро да се справат со нив во безбедни услови, односно во рамките на видео играта. Ова би им помогнало доколку во реалниот живот треба да се справат со некаква слична ситуација и ќе им помогне при нивната интеракција со други деца.

Когнитивен развој

nacinot-na-koj-video-igrite-mozat-pozitivno-da-vlijaat-vrz-decata_1Играњето акциони видео игри може да им помогне на децата да развијат засилени ментални способности како побрза и попрецизна распределба на вниманието и развивање на вештини за снаоѓање во просторот. Истражувачите велат дека интерактивните игри кои се достапни online им помагаат на младите луѓе да ги подобрат своите вештини за решавање на проблеми, а исто така ја подобруваат и креативноста на децата. Иако сеуште не се знае до кој степен вештините и способностите стекнати од играњето видео игри соодветствуваат на ситуации од реалниот живот, резултатите од ова истражување ветуваат многу.

Прочитајте:  Меѓународен ден на пивото

Мотивација

Видео игрите поставуваат одредени задачи кои младите луѓе треба да ги решат така што треба да совладаат одредени пречки, и сето ова е одлично за подобрување на нивната самодоверба. Децата се мотивирани и учат да ја ценат упорноста исто така. Децата учат дека интелигенцијата не е фиксна, туку е нешто кое се подобрува со текот на времето и трудот кој е вложен во истото.

Позитивни емоции

Играњето видео игри предизвикува чувство на уживање и задоволство кај младите луѓе со што нивното расположение се подобрува. Токму поради ваквите чувства стресот се намалува, а децата се релаксираат и се чувствуваат горди на своите достигнувања.

Социјализација

Видео игрите придонесуваат за социјализација на младите луѓе затоа што голем дел од нив се играат во тимови каде што соработката и комуникацијата меѓу играчите е многу битна. Истражувањето покажало дека играњето видео игри во групи ги намалува непријателските чувства.

[interaction id=”55ffe7c3c70ac51c03688084″]

Видео игрите и нивното влијание врз децата треба да се разгледаат од двете страни. Нивното негативно влијание врз децата се гледа во можното поттикнување на чувства на насилство и агресија, зависност, нејасна граница меѓу реалност и фантазија, итн. Меѓутоа, постојат многу различни истражувања и за позитивното и за негативното влијание на видео игрите врз младите луѓе, а на родителите им се препорачува да ги разгледаат и позитивните и негативните влијанија пред да донесат било каков заклучок.


Споделете со пријателите!