bioastin-komercijalen-tekst-trimeks-katerina-poposka
Споделете со пријателите!

Астаксантинот е моќен природен антиоксиданс кој што помага во третманот на многу болести меѓу кои и Алцхајмеровата болест
Изложувањето на јонизирачки зрачења, долгото сончање, тешката физичка работа како и подолгото задржување во простории исполнети со чад од цигари, можат да бидат главни причинители за создавање на слободни радикали. Антиоксидансите ги стимулираат Т-лимфоцитите, го подобруваат отфрлањето на непознати ткива и клетки и го зголемуваат дејството на т.н. клетки убијци. 

Слободните радикали всушност се хемиски видови: атоми, јони или молекули одговорни за токсичниот ефект на кислородот во организмот.

Тие имаат слободен електрон во својата надворешна обвивка кој што е нестабилен и кој настојува да ги дестабилизира хемиските соединенија, така што создава многу нови хемиски врзувања, што можат некогаш да бидат и разурнувачи на клеточната мембрана. Во настојувањето да се врати во стабилна состојба, слободниот радикал е многу реактивен.

BioAstin-zastita-od-sonceСлободните радикали се продуцираат во организмот за време на биохемиски оксидо-редуктивни реакции во кои учествува кислородот. Тие стапуваат во реакција со несатурираните липиди од клеточната мембрана. Во вид на цитотоксичен ендопероксид ја оштетуваат клеточната мембрана и предизвикуваат силни исхемиски нарушувања. Се појавуваат и дејствуваат во разни ткива и органи особено кога е присутно некое воспаление, кога се внесуваат некои лекови или при изложување на јонизирачки зрачења.

„Ако се создадат малку слободни радикали организмот лесно ќе се справи, но во одредени услови, клетките трпат и до 1000 удари од слободните радикали во период од 24 часа“

Слободните радикали имаат и физиолошка улога во организмот. Така, водородниот пероксид се создава од пероксизоми во штитната жлезда, а се користи за јодирање на тироидните хормони. Супероксидот се создава во клетките, кои што имаат способност да проголтуваат бактерии и вируси со цел да бидат уништени. Тој се продуцира и во други клетки – лимфоцити и фиброцити. Суперпероксидот има улога во внатрешната сигнализација и регулација на растењето. Азотниот оксид се синтетизира од аргинин и има силно раширувачко дејство на крвните садови, а во исто време може да функционира како пренесувач на нервни импулси. Во обидот да се стабилизира и да ја неутрализира својата активност, слободниот радикал зема водородни јони од липидниот дел на мембраната на клетката што предизвикува реакција во фосфолипидите. Последица од ваквата реакција е деструкција на клетката. Така се создава нестабилен кислороден радикал со неспарен електрон во орбитата на кислородот, кој предизвикува верижна реакција која што може да ја уништи клетката. Со помош на дизмутаза од суероксидите се добива водороден пероксид и нативен кислород. Водородниот пероксид со железото создава хидроксилен радикал, кој е одговорен за оштетувањата на клеточната мембрана. Ако се создадат малку слободни радикали организмот лесно ќе се справи, но во одредени услови, клетките трпат и до 1000 удари од слободните радикали во период од 24 часа.

Сепак, организмот има свои одбрамбени механизми против слободните радикали, а тоа се антиоксидансите.

Тие се создаваат или се внесуваат во организмот. Антиоксидансите ги стимулираат Т-лимфоцитите, го подобруваат чистењето и отфрлањето на непознати ткива и клетки и го зголемуваат дејството на таканаречената клетки убијци. Тие се делат на примарни, секундарни и терцијални.

„Астаксантинот е силен природен антиоксиданс –BioAstin е комбинација од астаксантин, лутеин, витамин Е и витамин А како бета-каротен

Примарните го спречуваат формирањето на слободните радикали, секундарните антиоксиданси (чистачи) ги отстрануваат создадените слободни радикали. Терцијалните антиоксиданси пак уште се наречени обновувачки зашто имаат задача да ги поправат оштетувањата на биомолекулите, предизвикани од слободните радикали. Овие антиоксиданси се создаваат во организамот и тие всушност се ДНК полимераза, ДНК липаза.

Постојат апарати и методи за одредување на антиоксидантниот статус на организмот преку одредување на слободните радикали. Некои антиоксиданти не функционираат независно, туку координирано, почесто заедно како интегрален антиоксидантен одбрамбен систем.

Во одредени услови доаѓа до нарушување на рамнотежата меѓу слободните радикали и антиоксидантите што доведува до создавање на многу повеќе слободни радикали. Создавањето на  слободните радикали  може да биде резултат и од недоволно создавање и внесување на антиоксиданси. Многу студии укажуваат дека со корекција на антиоксидантниот статус се постигнуваат значајни резултати во одржување на здравјето и физичките способности на организамот.

BioAstin-zastita-od-sonce_1Силен природен антиоксиданс е Астаксантинот (BioAstin – комбинација од природен астаксантин, лутеин, витамин Е и витамин А како бета-каротен). Тој е дури 10 пати посилен од бета-каротенот и 550 пати поефикасен од витаминот Е. Астаксантинот лесно ја минува “крвно мозочната” бариера и го спречува штетното дејство на тој начин, што го врзува “активниот” кислород, кој е една од причините за нарушувања, како што се  Паркинсоновата и Алцхајмеровата болест, ревматоидните артрити, срцевите заболувања, ракот и други.

Антиоксидансите се препорачуваат за сите возрасти, на активни спортисти и рекреативци, на деловни луѓе, на сите кои што се соочиле со тешки заболувања; со еден збор, на сите кои сакаат да си го зачуваат и да го подобрат своето здравје.

Увозник и дистрибутер за Македонија:
ТРИМЕКС Дооел

logo-trimeks
ул. Иван Милутиновиќ бр.36
1000 Скопје
тел.: 02 / 32 46 000
info@trimeks.com.mk
www.trimeks.com.mk

* Комерцијален текст


Споделете со пријателите!