vozduhot-vo-kancelarija-go-zabavuva-vasiot-mozok
Споделете со пријателите!

Продуктивноста на работното место зависи од квалитетот на воздухот, открива новата студија 
Воздухот во канцеларија може да ја направи вашата работа потешка, а може да влијае и врз здравјето, открива новото истражување. Откриените наоди укажуваат дека со кратко вдишување на свеж воздух, значително може да се подобри изведбата при извршување на работата, продуктивноста и здравјето на многу работници во канцеларија. Најновото истражување ги надополнува, но, и се разликува од останатите претходни студии, бидејќи открива дека дури двојно се подобруваат когнитивните функции доколку се дише чист воздух. Ова откритие претставува факт кој не смее да се занемари, со оглед на тоа дека поголем дел од денот се поминува во канцеларија, односно во затворен простор.

Студијата опфатила 24 професионалци во своите области, вклучувајќи архитекти, дизајнери и инженери, кои што во текот на две последователни седмици работеле во типични канцелариски простори со едноставен мебел. Од истражувањето биле исклучени деновите понеделник и петок, за да се отстранат психичките ефекти од овие денови. За време на овој период, научниците го менувале нивото на јаглерод диоксид, испарливите органски соединенија и вентилацијата во просториите, без знаење на учесниците.

Секој ден, во 15 часот, учесниците решавале тест за когнитивните функции. Тестот ги испитувал менталните функции задолжени за дејствија како: стратегија, реагирање за време на кризи и користење на информации, со цел да се добијат резултати кои што одговараат на реални канцелариски услови.

Резултатите покажале голема разлика. Така во периодите кога во воздухот имало поголемо присуство на јаглерод диоксид, тестовите на испитаниците биле за 61% послаби, отколку во периодите кога воздухот бил според  т.н. „зелени“ стандарди, односно со контролиран и прочистен воздух.

Влијанието на квалитетот на воздухот, на краткорочен план, има огромен ефект врз когнитивните функции на луѓето. Сепак оваа студија не дава одговор на тоа како соединенијата во воздухот можат да влијаат врз работниците во текот на долги периоди на време.

Идните планови на истражувачите се состојат во истражувања кои што ќе се изведуваат во реални неконтролирани услови, со цел да се добијат долгорочни резултати, а со тоа да се процени реалното влијание на различните загадувачи врз луѓето.

Прочитајте:  Нега на кожата после тетовирање

Споделете со пријателите!