Споделете со пријателите!

Hова опрема од 4 милиони денари за физикална терапија во поликлиниката Букурешт

Поликлиниката Букурешт доби нова опрема од 4 милиони денари за физикална терапија која е ставена во функција за пациентите. Ова е првпат ваков апарат кој третира калцификати, да се инсталира на ниво на здравствен дом и се очекува да ја подобри и доближи услугата до пацинетите. Годишно во оваа поликлиника се третираат 11.000 пациенти на физикална терапија.

Министерот за здравство Никола Тодоров при посетата на поликлиниката Букурешт истакна дека новата опрема ја замени дотраената, која во некои сегменти е набавена во раните 80 години

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!