30-juli-internacionalen-den-na-prijatelstvoto
Споделете со пријателите!

Апел до сите самотници – пријателствата и другите форми на социјални активности, помагаат за ослободување од стрес, кој е најпознатиот причинител за срцеви болести и инфаркт
Интернационалниот ден на пријателството за прв пат беше прогласен во 2011 година од страна на Генералното собрание на ОН со идејата дека пријателството помеѓу човечките индивидуи, државите и културите може да ги инспирира обидите за постигнување мир и да создаде мостови помеѓу заедниците. Резолуцијата – A/RES/65/275 става посебен акцент на вклучувањето на младите, како идни лидери, во активности во заедниците, кои вклучуваат различни култури и промовираат меѓународно разбирање и почитување на различностите.

„На овој Интернационален ден на пријателството, посветете се на култивирањето топли врски кои ја зајакнуваат заедничката хуманост и ја промовираат благосостојбата на човечкиот род“ – Генералниот секретар на ОН, Бан Ки-мун.

Поентата на овој сенароден празник е исто така да ги поддржи целите и намерите од Декларацијата и програмата за акција на културата на мирот – Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace, како и Меѓународната декада за култура на мирот и ненасилство кон децата од светот (2001-2010) – International Decade for a Culture of Peace and Non-Violence for the Children of the World (2001-2010).

За да се одбележи овој Интернационален ден на пријателството, Обединетите нации ги охрабруваат Владите, интернационалните владини и невладини организации, како и групите на граѓанското општество да го промовираат дијалогот помеѓу цивилизациите, солидарноста, меѓусебното разбирање и помирувањето.

Никогаш не смееме да се откажеме од луѓето, бидејќи со самото тоа се негираме себе си.

Секој од нас во својот живот бил или допрва ќе биде повреден од страна на некој пријател. Тоа најмногу боли, поради нарушената доверба, но исто така нè прави појаки. Затворањето во себе може да доведе до многу голем број на здравствени нарушувања, како емоционални, така ментални, но и физички нарушувања – како што се проблемите со срцето и другите појави поврзани со самотијата. Треба да имаме пред вид дека некогаш токму ние на некого сме му го скршиле срцето со одредена наша постапка, дури и незнаејќи дека тоа го правиме или сме го направиле. Никогаш не смееме да се откажеме од луѓето и секогаш треба да се трудиме да негуваме добри пријателски врски.

„Пријателствата помагаат за пребродување на трауми и несреќи, како физички, така и емоционални.“
Пријателствата нè расположуваат, нè одржуваат во позитивна благосостојба, а најмногу се корисни за здравјето на срцето. Според една три-годишна шведска научна студија, во која биле вклучени повеќе од 13.600 мажи и жени, докажа дека поседувањето на многу малку или непоседувањето на блиски пријатели, го зголемувало ризикот од појава на првиот инфаркт за околу 50%.

Прочитајте:  Светски ден на Даунов синдром

Како пријателствата влијаат на срцето?

Според Зборникот на Националната медицинска асоцијација – Journal of the National Medical Association од 2009 година, пријателствата и другите форми на социјални активности, помагаат за ослободување од стрес, кој е најпознатиот причинител за рак, срцеви болести и инфаркт. Други студии потврдуваат дека луѓето кои уживаат блиска поддршка од страна на нивните пријатели и семејство, генерално имаат помалку воспалителни хемикалии во својата крв.

За што друго можат да ти помогнат пријателите?
Покрај помошта во животот која е загарантирана од страна на добрите пријатели, пријателствата ни помагаат и да ни се зголеми чувството на припаѓање кон одредена заедница. Потоа пријателствата ни помагаат да ни се зголеми чувството на среќа и хормоните на среќа, чувството на самодоверба и вредност. Пријателствата помагаат за пребродување на трауми и несреќи, како физички, така и емоционални: раскинувања на љубовни врски, разводи, сериозни болести, губење на работа, смрт на близок или на милениче и сл. Пријателите исто така можат да ви помогнат да се ослободите или да избегнете лоши и нездрави животни навики, како што се зависностите од алкохол, дроги, недостаток од спортски активности, можат да ви помогнат да се справите со дебелината со својата поддршка и пријателски совети и речиси никогаш нема да ви дозволат да потонете во депресија.


Споделете со пријателите!