razlikuvanje-na-bhp-i-karcinom-na-prostata
Споделете со пријателите!

Разликувањето е многу важно не само поради различниот третман во различните стадиуми туку, пред сé, заради прогнозата (животот на пациентот)
Во секојдневната практика уролозите често се соочуваат, меѓу другото, и со едно многу важно прашање: како јасно да се разликува дали се работи за БХП и карцином на простата во прв ред поради можноста истовремено и сукцесивно појавување на двете состојби со слични клинички знаци. Двете болести се поврзани со возраста и андрогената активност. Разликувањето е многу важно не само поради различниот третман во различните стадиуми туку, пред сé, заради прогнозата (животот на пациентот). Токму заради овие причини посебно внимание се посветува на дијагностичките методи за нивно разликување.

Притоа дoминира триаголникот:

  1. DR – преглед;
  2. PSA – тумор маркер;
  3. Биопсија на простата.

На овој начин се потврдува или елиминира карцином на простата во 80 до 90% од случаите. Може да следат и дополнителни испитувања како ЕХО на простата (со ректална сонда) потоа, CT и MRI на простата, а секако важни се и анамнестичките податоци за фамилијарно присуство на карцином за кое се знае дека се наследува по Менделевите закони особени кај помлади пациенти од 45-55 год. Во секој случај, присуството на сомнителен DR – преглед, покачен SA и биопсија на простата претставува vitium artis.

 

Д-р Асим Муса, специјалист уролог


Споделете со пријателите!