tretman-na-zhelezo-deficitna-anemija-kaj-deca_image
Споделете со пријателите!

Најчеста причина за железо дефицитна анемија е недоволен внес на железо кое може да произлегува од прекумерно консумирање на кравјо млеко, продолжено доење без соодветна суплементација на железо, или и двете

Железо сулфат е најчесто препишано орално железо и за разлика од железен полисахариден комплекс се толерира подобро. Желзениот полисахариден компклекс е нова форма на железо која има по добар вкус и е дизајнирано со цел да се намалат несаканите ефекти. Железо-дефицитна анемија влијае на милиони лица во светот, вклучително и до 3% од децата на возраст од 1 до 2 години во САД, и е поврзан со нарушен невролошки развој кај децата и бебињата.

Најчеста причина за железо дефицитна анемија е недоволен внес на железо кое може да произлегува од прекумерно консумирање на кравјо млеко, продолжено доење без соодветна суплементација на железо, или и двете.

Со цел да се спореди ефектот на железо сулфат во однос на железо полисахариден комплекс и да се види која форма има поголем ефект во третман на анемија кај деца која настанала како резултат на нутритивен дефицит, направена е двојно слепа, рандомизирана клиничка студија во која се вклучени доенчиња и деца на возраст од 9 до 48 месеци со железо дефицитна анемија (оценето од страна на анамнеза и лабораториски критериуми).

Студијата е направена од стручни лица од Медицинскиот факултет Бејлор, Хјустон и е објавена од страна на еминентниот зборник Јама спроведена во хематолошка клиника во периодот од септември 2013 година до ноември 2015 година; 12-неделно контролно следење завршило во јануари 2016 година.

„Студија спроведена на 80 доенчиња во хематолошка клиника во Хјустон“

Во оваа студија, истражувачите испитувале случајно избрани 80 доенчиња и деца на возраст од 9 месеци до 4 години со железо дефицитна анемија како резултат на намалено внесување на железо преку исхраната. На нив им е назначено до три mg/kg елементарно железо еднаш дневно или во форма на железен сулфат капки или железен полисахариден комплекс. Авторите на оваа студија истакнуваат дека групата која добива железо сулфат резултира со поголемо зголемување на концентрацијата на хемоглобин во 12 недели во споредба со железен полисахариден комплекс. Процентот на доенчиња и деца со целосна резолуција на железодефицитната анемија била повисока во железо сулфат група (29 проценти наспроти 6 проценти).

Прочитајте:  Потешкотии со учење и разбирање кај децата

Еднаш дневно, ниски дози на железо сулфат треба да се применува за третман на анемија кај деца како резултат на намален внес на железо преку исхрана пишуваат авторите.


Споделете со пријателите!