toploto-vreme-moze-da-znaci-pogolemi-epidemii-na-salmonela
Споделете со пријателите!

Повраќање, треска, дијареа…, се непријатни симптоми, олицетворение на страотните ефекти кои салмонелата кои можете да ги почувствувате. Во минатото, научниците често ги поврзувале епидемиите на бактериска инфекција на екстремните временски услови. Во една студија објавена неодамна во списанието Environment International, истражувачи од Американската држава Мериленд анализирале податоци поврзани со бактеријта салмонела во текот на изминатите 10 години за да утврдат дали глобалните климатски промени, со посебен осврт на повисоките температури и екстремните временски настани, предизвикуваат епидемии на  салмонела почесто, особено во крајбрежните области.

Салмонелата, првиот контактот со луѓето обично го прави преку животинскиот измет, кој се користи како ѓубриво во земјоделието. Луѓе се разболуваат од оваа бактерија, ако ја проголтаат, најчесто при термички лошо обработено месо или неизмиени градинарски производи. Во случај на поплава, водата освен кал, земја, ѓубре и друг отпаден материјал материјал со себе носи и измет полн со бактерии. Кога овој отпад доаѓа до места од каде што луѓето црпат вода за пиење или одгледуваат земјоделски култури се создава можност  за сериозна епидемија. Салмонелата, како и секоја друга бактерија која добро реагира на топлина, се шири секогаш кога температурите се високи.  Бактеријата едноставно „цвета“ на повисоки температури.

Ова е прва студија која ги поврзува климатските промени со зголемениот ризик од инфекција со салмонела. За анализа во истажувањето биле земени во евиденција сите случаи на салмонела од 2002-2012 и тие биле споредени со климатските податоци од 1960 до 2012. Притоа е забележано дека за секој период во годината во кој температурите биле повисоки од нормалата, ризикот од добивање на салмонела бил зголемен за околу 5 проценти, додека во периодите со количината на врнежи била поголема од нормалната за тој период, растот бил речиси 7 проценти.  Авторите на студијата, потенцираат дека овие резултати се за државата Мериленд и можеби нема да бидат исти на друго место, а секако тие можат да варираат и во однос на почвените типови и начинот на користење на земјиштето.

Прочитајте:  Храна на под - познатото правило од
5 секунди

Но едно е повеќе од јасно. Трендот на екстремни температури и врнежи се очекува да расте во текот на следните децении, па затоа јавно-здравствените професионалци и креаторите на политики на локално, национално и глобално ниво, ќе треба да ги вклучат овие податоци при креирањето на соодветна стратегија за заштита.


Споделете со пријателите!