Препораки за населението за заштита од штетни здравствени ефекти од топлотни бранови

Акутни ефекти како резултат на изложеност на високи температури, како што се сончаница, топлотен удар, топлотни грчеви, функционални нарушувања на централниот нервен систем и други…

Симптоми и превенција на топлотен удар

Покрај тоа што топлотната истоштеност не е толку сериозно нарушување како топлотниот удар, таа во никој случај не смее да се потценува, бидејќи може да премине во топлотен удар, кој нелекуван во телото може да предизвика трајни оштетувања…

Вежбајте безбедно во жешките денови

Преголемата изложеност на сончевите зраци и екстремно високите температури за време на летото, особено за време на зголемен физички напор се штетни па дури и смртоносни…